Search and You Shall Find in My World

26 July 2011

Sanglitanan sa Kalipay ug Kasakit

1
Ang garbosong kahoy
Lumsan sa hoyohoy.

2
Sa bintana sa gibanlas nga panganod
Nagdungaw ang adlaw sa kahimangod.

3
Duda sa mga aninong nanayaw libot sa daob:
Dakong tinonto ang hagawhaw sa taob.

4
Daplin sa misanap nga pantalan sa katugnaw
Inanayng mibukhad ang layag sa kamingaw.

5
Gimantala sa bilyakong balod
Ang gihasol nga tanlag sa lumod.

6
Gisamkon sa gwantes sa doktor
Ang baskog nga binhi sa tumor.

7
Dili matugkad sa unos
Ang panluod sa timos.

8
Agiwng itom ilawon sa gantangan
Maoy kabilin sa nahanawng pinulongan.

9
Dugo nga midagayday sa kabatoan
Mituhop sa tunob sa talawan.

10
Ang nabuntagan
Sa kasagbotan
Hayan natumog
Sa bugnawng yamog.

11
Libot sa ubanong kilay sa kasakit
Gitahi sa apostol ang gihay sa panagdait.

12
Sagbot sa lubnganan
Habol sa biniyaan.


(Balak ni Vicente Vivencio Bandillo, gikan sa iyang libro nga Sanglitanan sa Kalipay ug Kasakit)

No comments: