Search and You Shall Find in My World

14 July 2008

Makulay ang Buhay


O my gulay! Tina-tami lang yan galing sa isang email.

No comments: