Search and You Shall Find in My World

13 December 2008

featuring Mae Paner as Juana Change

My funny friend Mae Paner dons herself another personality- Juana Change. In this video she explains the way to dance the cha-cha be it the dance or otherwise. See it yourself and tell me the significane of this.

Sad but true, Mae ends the video saying- “Ang mga taong bayan ngayon, mga tanga.. ang mga magagaling nagsipag-abroad na. Ang mga natira na lang dito iyong mga walang magawang sumasali na lang sa Wowowee, tumataya sa Lotto o naghihintay ng remittance abroad. This country deserves people like me.”


No comments: