Search and You Shall Find in My World

26 March 2009

Boyet Fajardo Who?

“Mga leche kayo! Hindi n’yo ako kilala? Ako si Boyet Fajardo! At itong putang-inang babaeng ito at ang baklang ito ay mga walang kuwentang tao! I want them fired!” ~ Fashion designer Boyet Fajardo’s reaction when, - after presenting an unsigned credit card at the cashier - two Duty Free employees asked for another ID (grabbed from The Professional Heckler's Fashion Victim)

Eh sino nga ba yang Fajardo na yan? Abu Sayyaf? Politiko? Mga bakla talaga o...


And MORE SAUCY DETAILS can be read at Sasha Says or by clicking on this link.

BUT SERIOUSLY- WHO IS THIS BOYET FAJARDO?

No comments: